Nubis White:

 

Colour: White

 

Piatto Nubis White Marble Tiles Small Tumbled White Tiles  
 

 

 Other colours of our marbles:

    
Beige      

 Cappuchino  

  Nimbus Grey